ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.4-ม.6) [19/08/2564,15:12:44]
ประกาศผลการแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) รอบชิงชนะเลิศ! [19/08/2564,12:24:21]
ประกาศผลการแข่งขัน รอบคัดเลือก กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) [19/08/2564,12:13:11]
ประกาศช่องทาง (Link) การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [19/08/2564,09:15:55]
ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) [18/08/2564,15:46:07]
ประกาศผลการแข่งขัน รอบคัดเลือก กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) [18/08/2564,11:58:54]
ประกาศผลการแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) [18/08/2564,11:50:17]
ประกาศลำดับการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ “สวยบินได้” [17/08/2564,16:34:41]
ช่องทาง (link) การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 [17/08/2564,09:03:23]
ประกาศผลโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการเข้ารอบตัดสินชิงชนะเลิศ [16/08/2564,08:01:40]

รายการแข่งขัน !!! คลิ๊กชื่อรายการแสดงรายละเอียด !!! จำนวนลงทะเบียน ผลการแข่งขัน
ร.ร. ทีม ผู้แข่ง
1.วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลด์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams หรือโปรแกรม zoom
14 14 14 รอบตัดสิน   
2.วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลด์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams หรือโปรแกรม zoom
17 17 17 รอบตัดสิน   
3.การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.00 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (ผ่าน line ID : 0869348894)
3 3 6 รอบตัดสิน   
4.การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.00 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (ผ่าน line ID : 0869348894)
6 7 15 รอบตัดสิน   
5.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดการเตรียมบทความ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์(Template)
6 6 18 รอบแรก    รอบตัดสิน   
6.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายละเอียดการเตรียมบทความ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์(Template)
6 6 17 รอบแรก    รอบตัดสิน   
7.โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดการเตรียมบทความ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์(Template)
17 17 50 รอบแรก    รอบตัดสิน   
8.ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลด์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
8 8 16 รอบแรก    รอบตัดสิน   
9.ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.30 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลด์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
13 13 26 รอบแรก    รอบตัดสิน   
10.การประกวดโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.00-08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 17.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Google Meet)
4 4 12 รอบตัดสิน   
11.การประกวดโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :08.00-08.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 17.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Google Meet)
4 6 16 รอบตัดสิน   
12.ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 08.30 - 09.00 และร
เวลาแข่งขัน :รอบที่ 1 09.00 - 11.00 น. และรอบที่ 2 14.00 – 16.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลด์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
14 14 14 รอบแรก    รอบตัดสิน   
13.ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 08.30 - 09.00 และ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลือก 09.00 - 11.00 น. และรอบชิงชนะเลิศ 14.00 – 16.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลด์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
22 22 22 รอบแรก    รอบตัดสิน   
14.โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน : 8.00-8.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 17.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Google classroom )
3 3 9 รอบตัดสิน   
15.โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน : 8.00-8.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 17.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Google classroom)
6 6 18 รอบตัดสิน   
16.โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน : 8.00-8.30 น.
เวลาแข่งขัน :08.30 - 17.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รูปแบบออนไลน์ (Google classroom)
7 7 21 รอบตัดสิน   
17.เครื่องบินพลังยาง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน : 8.00-8.30
เวลาแข่งขัน :08.30 - 12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :แบบ Online โดยใช้โปรแกรม Microsoftteams
2 2 4 รอบตัดสิน   
18.เครื่องบินพลังยาง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2564
เวลาลงทะเบียน : 12.00-12.30 น.
เวลาแข่งขัน :13.00 - 17.00 น.
สถานที่แข่งขัน :แบบ Online โดยใช้โปรแกรม Microsoftteams
5 5 10 รอบตัดสิน   
รวม 66 160 305  
โรงเรียน/สถาบัน ผู้ประสานงาน
1.เขาชะเมาวิทยา จ.ระยอง  - นางสาวสุรภา แซ่เอี๊ยะ
2.ปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี  - นางสาวนฤมล แก้วมาก
3.วัดเอี่ยมประดิษฐ์ จ.นครนายก  - นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีชานิล
 - นายอภิวัฒน์ สุขงาม
 - นางสาวพรรณี ราษฎร์เจริญ
4.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จ.นครราชสีมา  - นายธัชพล เวชพิทักษ์
5.สุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์  - นายพิรุณ ไพสนิท
 - นางสาวนภาพร พิศวง
6.โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ  - นางนิจวรรณ เกตขุนทด
 - นางมัฑณา โชคเหมาะ
7.มูล​มัง​หลวง​ปู่​ชอบ​ฐาน​สโม​ จ.เลย  - นายศรชัย ลาภบุญ​
 - นายศรชัย ลาภบุญ​
 - นายศรชัย ลาภบุญ​
8.เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร  - นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์
9.โกวิทธำรงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  - นางสาวศิวา แก้วก๋อง
10.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่  - นายมินฮาร์ท ปาณะลักษณ์
 - นางสาวชนาภัทร อินทรอักษร
 - นางสาว อลินรัตน์ เทพสิงห์
New Document
ลงทะเบียน
เข้าร่วมการแข่งขัน

แผนผังบริเวณจัดงาน
     วิทยาศาสตร์นิทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง